Loading...

O Wspólnocie

Nie powinniśmy być zaskoczeni: “Duch żyje w Kościele i w sercach wiernych jak w świątyni, modli się w nich. To właśnie On odmładza Kościół i stale go odnawia” (Lumen Pentium, n.4). To właśnie Duch Święty współpracuje dzisiaj w Kościele z tymi ruchami duchowymi, których istnienie odkrywamy z wielką wdzięcznością. Dzięki tym ruchom objawia się odnowiona wrażliwość na modlitwę czy to osobistą, czy wspólnotową, pochwały i wstawiennictwo, kontemplacja i źródła ewangelizacji. Tak, Duch Święty jest dziełem tych objawów, ponieważ zostały one oparte na Słowie Bożym, karmione sakramentalnymi źródłami zakorzenionymi w Kościele.(Jan Paweł II Przemówienie do Biskupów francuskich regionów „Midi” w wizycie ad limina, 16 grudnia 1982 r.)

Jesteśmy grupą modlitewno – ewangelizacyjną Odnowy w Duchu Świętym „Przebudzenie” przy parafii p.w. św. Jadwigi w Zielonej Górze, istniejącą od 1993r.

Nasze spotkania modlitewne odbywają się w czwartki. Oprócz czwartkowych spotkań, w obrębie wspólnoty funkcjonują również mniejsze grupy zwane „grupami dzielenia”. Ich członkowie spotykają się na wspólnej modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, dzieleniu się swoim doświadczeniem wiary. Tu wielką role odgrywają animatorzy grup domowych, którzy troszczą się o każdą swoją owieczkę.

wspolnota_5n

We wspólnocie istnieje także kilka diakonii zaangażowanych w konkretną posługę i służbę we wspólnocie oraz Kościele:

  • Diakonia Formacji Animatorów Grup Domowych,
  • Diakonia Ewangelizacyjna,
  • Diakonia Spotkań Modlitewnych osób prowadzących spotkania modlitewne,
  • Diakonia Organizacyjna – organizacja wyjazdów integracyjnych, spotkań dla członków wspólnoty, pomoc przy kursach ewangelizacyjnych,
  • Diakonia Wstawiennicza – posługa modlitwą wstawienniczą,
  • Diakonia Muzyczna – oprawa muzyczna naszych spotkań, kursów oraz posługa na terenie innych parafii.

Każdy z członków naszej wspólnoty będąc prowadzony przez animatora grupy domowej stara się odkryć swoje miejsce we wspólnocie, aby służyć na chwałę Bożą.

ewangelizacja wspolnota

CHARYZMATEM, KTÓRY PRZEBUDZENIE ODKRYŁO JEST EWANGELIZACJA

Grupa stara się podejmować inicjatywy temu służące: ewangelizacja po domach, kursy ewangelizacyjne i seminaria Nowego Życia w Duchu Świętym oraz inne bieżące działania związane z życiem parafii oraz z życiem miasta Zielona Góra. Kiedy nas proszą posługujemy także w innych parafiach na terenie diecezji.

Naszą misją jest przyprowadzanie innych do Chrystusa oraz formowanie członków naszej wspólnoty, aby pogłębiała się ich osobista więź z Chrystusem, a tym samym z Kościołem.
Liliana, Przebudzenie
„Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.” (Dz 4, 20)
Kazimierz, Przebudzenie

NASI LIDERZY

Pasterz:

ks. Paweł Terzyk

Lider:

Tomasz Stabrowski

Zastępca lidera:

Jola Rybska